Γίνε Πιλότος με υποτροφία της AEGEAN

Η AEGEAN ανακοινώνει την έναρξη Προγράμματος Υποτροφιών για την εκπαίδευση πιλότων της πολιτικής αεροπορίας σε 2 ελληνικές σχολές και την απόκτηση του επαγγελματικού πτυχίου πολιτικής αεροπορίας (Integrated Commercial Pilot License with MCC).

Το πρόγραμμα αφορά στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης αποκλειστικά στις ελληνικές σχολές Global Aviation με έδρα την Αθήνα και Egnatia Aviation με έδρα την Καβάλα.

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα επιλεγούν έως 100 υποψήφιοι πιλότοι.

Μέσω του προγράμματος υποτροφιών, η εταιρία έχει στόχο να συνεισφέρει στην απόκτηση απαραίτητων εφοδίων από νέους που αγαπούν την αεροπορία και έχουν όνειρο ζωής να εργαστούν ως πιλότοι.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1.    Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
2.    Να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1990.
3.    Να είναι τουλάχιστον κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου.
4.    Να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Lower / B2.
Σημειώνεται ότι η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστημίου απαλλάσσει τους/τις υποψήφιους/ες από την υποχρέωση κατάθεσης των παραπάνω διπλωμάτων.
5.    Οι άρρενες υποψήφιοι, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου 2018 (για το Πρόγραμμα με έναρξη Οκτώβριο 2018) ή μέχρι την 20 Ιανουαρίου 2019 (για το Πρόγραμμα με έναρξη Φεβρουάριο 2019) ή μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου 2019 (για το Πρόγραμμα με έναρξη Οκτώβριο 2019).
6.    Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινικό αδίκημα.

Απαραίτητες επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων λόγω του αντικειμένου του Προγράμματος:

7.    Επιτυχής εξέταση αξιολόγησης δεξιοτήτων υποψηφίου πιλότου (“Compass” Pilot Aptitude Test).
8.    Επιτυχής ιατρική αξιολόγηση / πιστοποίηση από κέντρο αεροπορικής ιατρικής της πολεμικής αεροπορίας.
9.    Επιτυχής αξιολόγηση του συνολικού προφίλ και της προσωπικότητας μέσω προφορικής συνέντευξης και ομαδικών ασκήσεων.

photo: aegeanair.com

Διάρκεια Εκπαίδευσης / Προγραμματισμός

Η εκπαίδευση στις σχολές διαρκεί 14 με 17 μήνες.

Περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, διάρκειας περίπου 9 μηνών και πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφη και εξομοιωτές πτήσεων, διάρκειας περίπου 7 – 8 μηνών. Η θεωρητική και η πτητική εκπαίδευση θα εναλλάσσονται κατά την περίοδο φοίτησης, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο.

Οι εκπαιδεύσεις ανά σχολή, υλοποιούνται ως εξής:

Σχολή Εκπαίδευση
Global Aviation
  • Θεωρητική Εκπαίδευση – Αθήνα
  • Πτητική Εκπαίδευση – Αεροδρόμιο Πάχης – Μεγάρων
Egnatia Aviation
  • Θεωρητική Εκπαίδευση – Καβάλα
  • Πτητική Εκπαίδευση – Αεροδρόμιο Χρυσούπολης, Καβάλα

Υποβολή αιτήσεων & Επιλογή υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών μέχρι 07/09/2018.

Οι υποψήφιοι που έχουν καταχωρήσει την αίτησή τους και πληρούν τα κριτήρια επιλογής, θα ειδοποιηθούν να υποβάλλουν απαραίτητα δικαιολογητικά μεταξύ 10/09/2018 και 14/09/2018.

Τα ονόματα των επιτυχόντων που θα ενταχθούν στις σχολές και θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους, θα ανακοινωθούν στις επίσημες ιστοσελίδες της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com)

Αιτήσεις στη σελίδα της AEGEAN

View Comments (0)

Leave a Reply

GREEK.WORLD 2020 © All Rights Reserved 

TOP