Γράψτε τ’ όνομά σας σε αρχαία και βυζαντινή γραφή!

Πως γράφεται άραγε τ’ όνομά σας σε Μυκηναϊκή Γραμμική Β’, Αρχαϊκή, Κλασική, Πρωτοβυζαντινή ή Βυζαντινή γραφή;

Την απάντηση θα τη βρείτε στην εφαρμογή «Γράψε όπως έγραφαν σε άλλες εποχές» στον ιστοχώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών.  Μάλιστα αφού διαλέξετε τη γραφή που θα είναι τ’ όνομά σας μπορείτε και να το τυπώσετε.

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να παίξετε και επιμορφωτικά online παιχνίδια όπως τα «Συντήρησε τα αρχαία», «Πως ντύνονταν σε άλλες εποχές» και «Μπορείς να βρεις τα όμοια».

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών είναι από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία στην Ελλάδα, καθώς μερικές από τις συλλογές που περιλαμβάνει είναι σπάνιες ή μοναδικές στο είδος τους. Τα εκθέματά του προέρχονται από ανασκαφές στη Βοιωτία και καλύπτουν χρονολογικά τον πολιτισμό της περιοχής από τα παλαιολιθικά χρόνια έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Οι σύνδεσμοι του Μουσείου:

«Γράψε όπως έγραφαν σε άλλες εποχές»

Online παιχνίδια

 

GREEK.WORLD 2019 © All Rights Reserved

TOP