ΕΕ: Ευκαιρία απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για σπουδαστές δημοσιογραφίας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Youth4Regions

Σπουδαστές δημοσιογραφίας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να αποστείλουν άρθρα τους ή βίντεο σχετικά με ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής.

Οι σπουδαστές με τις καλύτερες συμμετοχές θα κερδίσουν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο όπου θα κληθούν να καλύψουν δημοσιογραφικά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και των Περιφερειών 2018. Πρόκειται για τη σημαντικότερη εκδήλωση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ, η οποία θα συγκεντρώσει πολλές πολιτικές προσωπικότητες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο αλλά και δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη. Στους νικητές θα προσφερθούν επίσης μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και την πολιτική συνοχής ενώ άρθρα τους με θέμα την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και των Περιφερειών θα επιλεγούν για να δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης και το περιοδικό Panorama.

Θα επιλεγούν συνολικά 28 σπουδαστές (ένας ανά Κράτος Μέλος). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 29η Ιουνίου 2018. Οι σπουδαστές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Τμήμα Τύπου & ΜΜΕ. Τηλ.: 210 7272105

View Comments (0)

Leave a Reply

GREEK.WORLD 2020 © All Rights Reserved 

TOP