ΕΕ: Διαγωνισμός για θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και βοηθών στον τομέα της αρχειονομίας/διαχείρισης εγγράφων

H Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξε διαγωνισμό για θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (AD 6) και βοηθών (AST 3) στον τομέα της αρχειονομίας / διαχείρισης εγγράφων.

Πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήσεις ηλεκτρονικά μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2018.

View Comments (0)

Leave a Reply

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved