Διαγωνισμός Διηγήματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων λειτουργίας του το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό διηγήματος στον οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι αλλοδαποί που είναι ή υπήρξαν σπουδαστές και σπουδάστριες του ΣΝΕΓ κατά τη διάρκεια όλων των χρόνων λειτουργίας του, δηλαδή από το 1970 ως σήμερα. Στόχος του διαγωνισμού είναι να προωθήσει την αυτοέκφραση των σπουδαστών και σπουδαστριών στη νέα ελληνική γλώσσα και να γιορτάσει έτσι τη μακρόχρονη λειτουργία του.

Χαρακτηριστικά του διαγωνισμού:

1. Κάθε υποψήφιος/υποψήφια έχει δικαίωμα να συμμετέχει με ένα διήγημα.
2. Το θέμα του διηγήματος πρέπει να συνδέεται με την εμπειρία του γράφοντος/της γράφουσας στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ
3. Ο τίτλος του διηγήματος αποτελεί επιλογή του συγγραφέα/της συγγραφέως.
4. Το διήγημα επίσης πρέπει:
• να μην έχει δημοσιευτεί προηγουμένως σε κανένα έντυπο ή/και ηλεκτρονικό μέσο,
• να μην υπερβαίνει τις 600 λέξεις ή τις 2 σελίδες Α4,
• να είναι γραμμένο σε αρχείο word με γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών και 1,5 διάστιχο,
• να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα/της συγγραφέως (περίπου 100 λέξεις)

Ως έναρξη του διαγωνισμού ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2019.
Ως προθεσμία υποβολής συμμετοχών ορίζεται η 30η Μαρτίου 2020.

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του ΣΝΕΓ στην ηλεκτρονική διεύθυνση school-mg@smg.auth.gr σε αρχείο word και pdf (το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να είναι «Διαγωνισμός Διηγήματος ΣΝΕΓ»).

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΣΝΕΓ και λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης: Η τελική κρίση θα γίνει ανώνυμα και θα απονεμηθούν βραβεία στα τρία καλύτερα διηγήματα. Η απονομή θα γίνει σε τελετή που θα διοργανωθεί από το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ. Όσοι/ες διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ.
Τέλος, τα βραβευθέντα κείμενα θα δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς από το 1970 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής.

Εκτός των κανονικών προγραμμάτων του, προσφέρει μαθήματα για ειδικούς σκοπούς καθώς και  σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.  Διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εισαγωγή των αλλοδαπών στην ανώτατη εκπαίδευση. Το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία και παρουσιάζει αξιόλογο συγγραφικό έργο.

Το Σχολείο δεν εξαντλεί το ρόλο του στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά δίνει έμφαση και σε διάφορες δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φιλοξενεί εκατοντάδες σπουδαστές απ’ όλο τον κόσμο, δημιουργώντας έτσι ένα χώρο πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Μ’ αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την ελληνική πραγματικότητα και έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στη ζωντανή και ζεστή ατμόσφαιρα που τους προσφέρει η σύγχρονη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας AΠΘ

GREEK.WORLD 2020 © All Rights Reserved 

TOP